Euskara kohesio tresna gisa baliatuz, bizikidetza sustatzeko eta etorri berri guztiei euskarara lehen hurbilpena errazteko proiektua dugu. Honetarako, etorri berriak eta herriko euskal hiztunak kontaktuan jartzeko guneak sortzen ditugu, euskara hurbildu nahi dutenak eta euskaraz bizi direnak elkarrekintzan jarriz.